„A bicskei Batthyány kastély védett történeti kertjének helyreállítása” című projekt

„A bicskei Batthyány kastély védett történeti kertjének helyreállítása” elnevezésű KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0003 azonosítószámú projekt az Európai Unió valamint a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. támogatásával megvalósuló, több mint 237 millió forint keretösszegű beruházás. A kastélyhoz tartozó park felújítása 2014 tavasza és 2015 nyara közötti időszakban valósul meg.

A parkrekonstrukció négy eleme: a park növényzetének revitalizációja a fenntartáshoz szükséges locsolóhálózat kiépítésével, a park történeti úthálózatának részleges rekonstrukciója, továbbá a kastélypark műtárgyainak helyreállítása, illetve a kerti tó megújítása.

A bicskei Batthyány kastélyban működő gyermekotthont körülvevő kert hazánk egyik első angolparkja, melyet tájképi stílusban a 18. század végén építettek ki. Területe 12,5 hektár és Bicske városában ma is a legnagyobb összefüggő zöldterületet alkotja, fontos szerepet játszva a levegőminőség biztosításában.

A projekt főcélja a Batthyány kastély történeti kertjének felújítása és helyreállítása, melyet hiteles, geofizikai mérések és régészeti feltárások alapján valósítanak meg.

A 12,5 hektár nagyságú területen helyreállítják a kertművészeti és tájökológiai értékeket, valamint fontos szerepet kap a természetvédelmi fejlesztés, a meglévő természeti értékek és szerkezeti elemek védelme és az infrastruktúra korszerűsítése. Utóbbi a történeti kert értékes tematikus gyűjteményeinek rekonstrukcióját és fejlesztését szolgálja.

A kastély telkén található a kert egykori reprezentatív díszkertként kialakított része, így a bicskei park hazánk azon kevés történeti kertjének egyike, melynek legintenzívebben fenntartott díszkerti része nem darabolódott fel. A projekt a park ezen részére fókuszál a legintenzívebben, fő cél a történeti kert rekonstrukciója. Ennek keretében amellett, hogy óvják a védett értékeket, helyreállítják az egykor szórt felületű úthálózatot, rekonstruálják a növényállományt és a kerti tavat. Utóbbi jelentős szereppel bír: egyrészt a díszkert látványelemét képezi, másrészt a kerti tó a kialakítandó locsolóhálózatot látja majd el. Továbbá rekonstruálják a kertben található díszmedencét és díszlépcsőt is, illetve a régészeti ásatások segítségével feltárt egykori üvegház romjait bemutatásra alkalmassá teszik.

A projektben jelentős szerepet kap a növényállomány helyreállítása és fejlesztése, mivel az évek folyamán az eredeti növényállomány jelentős mértékben sérült. Ezáltal a beruházás egyik célja a sérült élőhelyek rendezése és rekonstrukciója, valamint a természeti értékek regenerációjának elősegítése. Másrészt nagy mennyiségű növénytelepítésre van szükség, amelyhez korabeli kertek növénylistáit és archív képeslapokat használnak fel a történeti hitelesség megőrzése érdekében. A növénytelepítés miatt a talajmunkának és a tereprendezésnek is fontos szerep jut, a telepített növényállomány fenntartásában pedig kiemelkedő szerepe van a kiépítendő locsolóhálózatnak, melyet a fúrt kútról táplált tó lát el vízzel.

A történeti kert felújításának kivitelezési tervét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a „Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása” című konstrukció keretein belül a KEOP 7.3.1.3/09-11-2011-0014 kódszámú a „Bicskei Batthyányi-kastély történeti kertjének felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan állította össze 2012-ben. A kivitelezést előkészítő projekt során kiemelt figyelmet szenteltek a levéltárak anyagai közt fellelhető katonai felméréseknek, a Bicske területeit megjelenítő térképeknek, az írásos történeti dokumentumoknak, leveleknek, a régészeti, illetve geofizikai kutatások eredményeinek, melyek alapján tudományos kerttörténeti dokumentáció összegzi a Batthyányi-kastély parkjának históriáját. A kert műemlékhelyreállítási tervének helyszíni adatokkal való alátámasztása érdekében geofizikai mérésekre is sor került.  Szabadics Anita (Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ) készítette a felmérés alaptérképét, amely tartalmazza az 1990-es évek közepén felvett és folyamatosan pontosított helyszínrajzot, valamint arra ráillesztve a 19. század végéről származó kataszteri térkép úthálózatát. A kivitelezést előkészítő projekt során összeállított tervek tartalmazzák a kertművészeti és tájökológai értékek helyreállítására, a természetvédelmi fejlesztésekre és az infrastruktúra korszerűsítése vonatkozó koncepciókat.

A helyreállítás végeztével a bicskei Batthyány kastély kertje visszanyeri régi fényét és hozzájárul a közösségi és kulturális színtér fejlődéséhez, mivel számos rendezvénynek, eseménynek és kulturális programnak biztosít helyszínt. Az eredmények fenntartásával a kastély és a park lehetőséget nyújt majd a kastélyban működő gyermekotthon lakóinak, a környékbelieknek, az iskoláknak és a turistáknak a kikapcsolódásra és rekreációra.

A projekt eredményeként a Batthyány kastély hozzájárul a természet és a múlt örökségének megőrzéséhez és megismertetéséhez.